Balansert ventilasjon


Med et anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning får du et bedre inneklima og luftmengden i de enkelte rom kan bestemmes. Friskluft varmes opp og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig.

Vi har lang erfaring med anlegg for balansert ventilasjon for både bolighus og industribygg i Asker, Bærum, Oslo og omegn.

Kontakt vårt firma for mer om ventilasjonsanlegg med balansert ventilasjon.